Domů

Základní škola Dany a Emila Zátopkových je školou snažící se zavádět moderní prvky elektronické výuky. Svým žákům nabízí možnost proniknout do světa informačních technologiích na praktické, resp. pro život a další vzdělávání využitelné úrovni. Každý žák naší školy má k dispozici účet v Google Apps. Celý systém je hostován na Google. Služba je školám poskytována zdarma v rámci účtu "Google Apps Education". Nabízí velké množství aplikací využitelných jak pro výuku, tak pro zábavu. Zde najdete snadný přístup k manuálům/tutoriálům popisujícím tyto služby a nejen je. Objeví se zde i nápověda pro integraci těchto služeb do jiných webových aplikací jež jsou dnes označovány termínem Web 2.0 (např. Netvibes.com, apod.). Nepochybně zde časem najdete i tutoriály pro ovládání prostředí Moodle, případne PortfolioNet. Podmínkou vstupu na některé stránky je účet v doméně zszatopkovych.eu.
To co nás odlišuje od ostatních škol je právě masové používání digitálních technologií ve výuce. Celé prostředí je nastaveno způsobem, jež učitele i žáky vede k používání moderních technologií. Jen takto lze smysluplně naplnit výukové cíle v IT a zároveň zefektivnit nebo i zpestřit výuku samotnou. Nepochybně budou právě tyto dovednosti nabývat na významu ve smyslu konkurenceschopnosti na trhu práce.  Inovativní postupy nám nejsou cizí a nečiní nám problém je předávat našim žákům. Do budoucna dokonce počítáme s možnosti nabízet různé elektronické kurzy veřejnosti, aby jste Vy (rodičové) nebo i ostatní veřejnost, měli možnost s námi a vašimi dětmi držet krok.
Comments